Privredne primene

Saradnja sa privrednim organizacijama predstavlja jednu od glavnih karakteristika rada i osnovni izvor finansiranja aktivnosti u Istraživačkom centru DQM. Istraživački centar DQM se neprekidno prilagođava potrebama i zahtevima privrednih organizacija i širi vrstu i količinu proizvoda i usluga. Izuzetno uspešna saradnja sa privredom se ostvaruje u dva pravca: u oblasti obuke zaposlenih i u oblasti inženjerskog projektovanja. Za potrebe privrednih organizacija uspešno je realizovan značajan broj ugovora za obuku i za projekate unapređenja proizvodnih sistema i sistema menadžmanta.

Najveće i najznačajnije organizacije korisnici usluga Istraživačkog centra DQM, sa kojima su sklapani poslovni ugovori (obuka ili projekti), su: RB Kolubara, Lazarevac; Kolubara Metal, Vreoci; PK Kosovo Obilić, Beograd; Elektrodistribucija Beograd, Beograd; Kolubara Građevinar, Vreoci; Mercator S, Novi Sad; Auto Čačak, Konjevići, Čačak; Interklima, Vrnjačka Banja; Zavod za javno zdravlje, Čačak; Interklima Grafika, Vrnjačka Banja

Zaključno sa 2012. godinom, u Istraživačkom centru DQM je pripremljeno i realizovano 136 DQM seminara i škola na kojima je učestvovalo 3.233 slušaoca iz različitih organizacija. Najveći korisnici usluga Odeljenja za kontinualno obrazovanje u Istraživačkom centru DQM su sledeće organizacije iz kojih su na DQM seminarima i školama učestvovali slušaoci: Kolubara Metal, PK Kosovo Obilić, Interklima, RB Kolubara

Najveći korisnik usluga Odeljenja za privredne primene u Istraživačkom centru DQM je preduzeće Kolubara Metal iz Vreoca, za čije potrebe su realizovani sledeći projekti:

  • "Precizno definisanje tehničko-tehnoloških metoda i uputstava za merenja i ispitivanja za merno - ispitne metode: metoda određivanja težine i projekcije položaja težišta gornje obrtne gradnje bagera, metoda ispitivanja stanja opreme merenjem vibracija, metoda ispitivanja opruga za železnička vozila deformacijom pod postepenim opterećenjem i rasterećenjem",
  • "Uspostavljanje metodologije za minimizaciju rizika u procesu održavanja proizvodnih sistema na površinskim kopovima",
  • "Uvođenje sistema 5S za uređenje radnih mesta u industrijsku primenu u preduzeću Kolubara Metal".

Projekti uvođenja i pripreme za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom u privrednim organizacijama:

  • "Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda JUS ISO 9001:2001 u preduzeću Interklima d.o.o.",
  • "Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda JUS ISO 9001:2001 u preduzeću Interklima Grafika d.o.o.",
  • " Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 u Istraživačkim centru DQM".