Naučna istraživanja

U Istraživačkom centru DQM, tokom niza godina, vrše se mnogobrojna istraživanja iz područja pouzdanosti, održavanja, sigurnosti, efektivnosti i kvaliteta tehničkih sistema i proizvoda. Istraživanja se odvijaju pod naučnim rukovodstvom prof. dr Ljubiše Papića, a uz nastojanja da se što više rezultata dovede do primene u praksi. Istraživanja su rezultovala brojnim radovima u priznatim svetskim naučnim časopisima i na međunarodnim naučnim skupovima. Rezultati tih istraživanja su objavljeni u najpoznatijim svetskim naučnim časopisima, kao što su:

 • Journal of Quality in Maintenance,
 • Production Planning and Control,
 • Mathematics and Computers in Simulation,
 • Communications in Dependability and Quality Management,
 • International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering,
 • International Journal of Automation and Computing,
 • Problemy mashinostroeniya i avtomatizatsii,
 • Metody menedzhmenta kachestva.

Osnovu naučnih istraživanja u Istraživačkim centru DQM činili su magistarska teza i doktorska disertacija prof. dr Ljubiše Papića, koje su odbranjene na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, odnosno na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu:

Papić Lj.: Istraživanje i prognoza pouzdanosti i veka upotrebe trakastih transportera na površinskim kopovima, Magistarska teza, Mašinski fakultet, Kragujevac, 1986, 296 s.

Papić Lj.: Razvoj i automatizacija postupaka efektivnih ispitivanja za ocenu pouzdanosti tehnoloških sistema u industriji, Doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1992, 194 s.

Izdvajaju se neki noviji naslovi, radovi i publikacije kao pisana podrška predavanjima prof. dr Ljubiše Papića u svojstvu gostujućeg profesora na nekim stranim univerzitatima:

 1. Papic L.: Reliability and Maintainability (With Emphasis on System Engineering), Lectures for Course No. 36421031 (B.A., M.Sc., and Ph.D. Studies), Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel, 2000, 486 p.
 2. Papic L.: Advanced Models in Reliability, Maintainability and Safety Engineering, Technical University of Valencia, Valencia, Spain, 2002, 395 p.
 3. Papic L., Sarenac M.: Software Reliability Growth Analysis, Communications in Dependability and Quality Management, An International Journal, Vol. 8., No. 4, 2005, pp. 5-28.
 4. Papic L.: Understanding Customer's Needs Via Four-Phase Concept in Business Planning, Engineering and Automation Problems, International Journal, No. 1, 2007, pp. 28-34.
 5. Papic L.: Statistical Methods of Quality Improvement - Base of New Management Culture (In serbian), Quality, Vol. XVII, No. 3-4, 2007, pp. 26-30.
 6. Papic L.: Deploying Customer Requirements Via Four Stage Team Approach in Business Planning, International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, Volume 14, Number 3, June 2007, pp. 263-274.
 7. Papic L.: Tools of Quality Management and Improvement, Lecture Notes in Lean Production and Quality Function Deployment, Technical University of Valencia, Valencia, Spain, 2007, 65 p.
 8. Papic L.: Customer Involvement Approach for Achieving Company Competitiveness (Lean Production and Quality Function Deployment), Technical University of Valencia, Valencia, Spain, 2007, 114 p.
 9. Papic L.: Lean Production and Changeable Customer Requirements (In serbian), Quality, Vol. XVIII, No. 1-2, 2008, pp. 34-37.
 10. Papic L.: Industrial Software Reliability Improvement During Development Phase, Engineering and Automation Problems, International Journal, No. 1, 2008, pp. 15-30.
 11. Papic L., Aronov J., Pantelic M.: Safety Based Maintenance Concept, International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, Vol. 16, No. 6, December 2009, pp. 1-17.
 12. Papic L., Pantelic M., Aronov J., Verma A. K.: Statistical Safety Analysis of Maintenance Management Process of Excavator Units, International Journal of Automation and Computing, 7(2), May 2010, pp. 146-152.
 13. Krishna Mohan K., Verma A. K., Srividya A., Papic L.: Integration of Black-Box and White-Box Modeling Approaches for Software Reliability Estimation, International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, Volume 17, Number 3, (2010), pp. 261-273.
 14. Papic L.: Quality Management and Improvement, Lecture Notes in Concurrent Engineering, Failure Modes, Effects and Criticality Analysis, Fault Tree Analysis, Fault Tree Simualation Model and Event Tree Analysis, Technical University of Valencia, Valencia, Spain, 2011, 121 p.
 15. Papic L.: New Model (In serbian), Quality and Excellence, Vol. I, No. 1-2, 2012, pp. 15-16.
 16. Papic L., Pantelic M.: Maintenance - Oriented Safety Analysis, 6th International Conference on Quality, Reliability, Infocom Technology (ICQRITITM 2012), Trends and Future Directions, Keynote Address, November 26-28, New Delhi, India, 2012.

Oslanjajući se na istraživanja u okviru programa rada Istraživačkog centra DQM, pod mentorstvom prof. dr Ljubiše Papića urađene su i odbranjene sledeće doktorske disertacije:

 1. Milovanović Z.: Modifikovana metoda za procenu optimalne pouzdanosti kondenzacione termoelektrane, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Banja Luka, 2000, 488 s.
 2. Nikšić P.: Istraživanje mogućnosti povišenja efektivnosti sistema vodosnabdevanja, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Podgorica, 2001, 254 s.
 3. Šarenac M.: Razvoj efektivnih postupaka upravljanja pouzdanošću mehatronih sistema u ambijentu konkurentnog inženjerstva, Doktorska disertacija, Tehnički fakultet, Čačak, 2005, 200 s.
 4. Mlađenović M.: Istraživanje faktora uspešnosti kontinualnog unapređenja kvaliteta na osnovu primene strategije Šest sigma, Doktorska disertacija, Tehnički fakultet, Čačak, 2005, 338 s.
 5. Pantelić M.: Unapređenje koncepcije održavanja putem operativnog upravljanja sigurnošću bagerskih jedinica na površinskim kopovima, Doktorska disertacija, Tehnički fakultet, Čačak, 2009, 243 s.

Treba istaći, takođe, da su naučnu podlogu za aktivnosti u Odeljenju za naučna istraživanja u Istraživačkom centru DQM obezbedili i višegodišnji rad i iskustvo prof. dr Ljubiše Papića stečeno u zvanju redovnog profesora i šefa katedre za Industrijsko i sistemsko inženjerstvo (grupa predmeta: Efektivnost theničkih sistema, Menadžment kvalitetom, Održavanje tehničkih sistema, Terotehnologija i dr.) na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, kao i položaj gostujućeg profesora u predmetnoj oblasti na stranim univerzitetima.