Naš istraživački tim

Prof. dr Ljubiša Papić, direktor i osnivač, je bio inicijator mnogih procesa rada u Istraživačkom centru DQM. Međutim, najvažnije je da u u Istraživačkom centru DQM rade vredni ljudi sa ličnim pogledom na posao. Osnovu Istraživačkog centra DQM čine ljudi, jake ličnosti, koje su se razvijale i radile zajedno sa Istraživačkim centrom DQM. Treba očekivati da će se i dalje razvijati. Personal Istraživačkog centra DQM čine:

  • prof. dr Ljubiša Papić, akademik Akademije za probleme kvaliteta Ruske Federacije, redovni profesor i šef Katedre za industrijsko i sistemsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
  • dr Ljubica Papić, lekar specijalista radiolog
  • Neda Papić, student Fakulteta tehničkih nauka, smer Industrijsko inženjerstvo, u Novom Sadu

Prof. dr Ljubiša Papić

Dr Ljubica Papić

Neda Papić
 

Istraživački centar DQM polazi od toga da rezultativnost njegovog rada i kvalitet proizvoda koji se isporučuju određuje važeći sistem, a ostvaruju ga ljudi, koji rade u Istraživačkom centru DQM.