Izdavačka delatnost

Za Istraživački centar DQM je karakteristična aktivna izdavačka delatnost. Izdavačka delatnost je povezana sa izuzetno bogatom aktivnošću u oblasti kontinualnog obrazovanja zaposlenih u organizacijama, kao i sa intenzivnom naučnom aktivnošću.

Za uspešno odvijanje brojnih procesa u Odeljnenju za kontinualno obrazovanje od velikog značaja je pristupačnost odgovarajuće literature. Do sada je objavljeno više desetina seminar publikacija kao pisane podrške predavanjima za slušaoce na DQM seminarima i školama.

Literatura u okviru DQM izdavačke delatnosti strukturirana je na sledeći način:

 • udžbenici,
 • stručna literatura,
 • seminar literatura,
 • biblioteka DQM priručnici za pitanja prakse, metoda i sredstava unapređenja kvaliteta "Kuća kvaliteta",
 • naučne monografije,
 • biblioteka DQM monografije "Kvalitet i pouzdanost u praksi".

A. Udžbenici

 1. Vukola Stevanović, Ljubiša Papić: Kvalitet i pouzdanost tehničkih sistema, Zbirka rešenih zadataka, Tehnički fakultet, Čačak, 1987, 270 s.
 2. Vukola Stevanović, Ljubiša Papić, Čedomir Čolović: Merenje i kontrola, Zbirka rešenih zadataka, Tehnički fakultet, Čačak, 1988, 173 s.

B. Stručna literatura

 1. Yuriy Skorynin, Yuriy Nasledyshev, Georgi Kakauridze, Lyubisha Papich: Diagnostiirovanyie tekhnologicheskogo oborudovaniya, Chast' I, Zadachi, metody i sredstva diagnostirovaniya (klassifikatsiya), AN BSSR, INDMASH, Minsk, 1989, 70 s.
 2. Ljubiša Papić, Branko Vasić, redaktori: Statističke metode i sertifikacija sistema kvaliteta, OMO, Beograd, 1994, 175 s.
 3. Ljubiša Papić, Srđan Holovac, redaktori: Metode analize otkaza sistema, Knjiga 1., Analiza vrsta, posledica i kritičnosti otkaza (AVPKO), Teorijski i praktični aspekti, Istraživački centar DQM, Čačak, 1994, 233 s.
 4. Ljubiša Papić, Joseph Aronov, redaktori: Statističke metode upravljanja kvalitetom, Knjiga 1, OMO - DQM, Beograd - Čačak, 1995, 120 s.
 5. Ljubiša Papić: Naučni problemi razvoja efektivnih tehnoloških sistema, Automatizacija, pouzdanost, isptivanja, perspektive, Istraživački centar DQM, Čačak, 1996, 49 s.
 6. Ljubiša Papić, redaktor: Kvalitet u održavanju, Istraživački centar DQM, Čačak, 1997, 365 s.
 7. Ljubiša Papić: Međunarodni standard ISO 14001 u praksi, Zahtevi i komentari, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2011, 160 s.

C. Seminar literatura

 1. Ljubiša Papić, redaktor: Preventivno održavanje, Istraživački centar DQM, Čačak, 1998, 109 s.
 2. Ljubiša Papić, redaktor: Reforma tehničkog regulisanja u vezi sa stupanjem na snagu saveznog zakona ruske federacije o tehničkom regulisanju, Istraživački centar DQM, Čačak, 2003, 101 s.
 3. Ljubiša Papić, redaktor: Metode analize otkaza sistema, knjiga 2, analiza stabla otkaza (ASO), Teorijski i praktični aspekti, Istraživački centar DQM, Čačak, 2004, 118 s.
 4. Ljubiša Papić: Procesni model međunarodnih standarda ISO 9001:2000 i ISO 17025:2001, Istraživački centar DQM, Čačak, 2004, 64 s.
 5. Ljubiša Papić: Matematička obrada eksperimentalnih rezultata i ispitivanja, Istraživački centar DQM, Čačak, 2004, 19 s.
 6. Joseph Aronov: Inženjerstvo sigurnosti, Istraživački centar DQM, Čačak, 2004, 53 s.
 7. Ljubisa Papic, editor: Proceedings of 1st DQM International Reliability Summer School (DQMIRSS-2005), DQM Research Center, Prijevor, 2005, 133 p.
 8. Ljubiša Papić, redaktor: Efektivni menadžment u preduzeću, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2005, 470 s.
 9. Miomir Stanković, redaktor: Upravljanje promenama i inovacijama, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2006, 41 s.
 10. Ljubiša Papić: Ciljevi organizacije u oblasti kvaliteta, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2007, 43 s.
 11. Ljubiša Papić: Metodologija razvoja biznis plana, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2007, 83 s.
 12. Ljubiša Papić: Sedam prostih metoda unapređenja kvaliteta, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2007, 42 s.
 13. Miomir Stanković, redaktor. Upravljanje nematerijalnim resursima i konkurentnost organizacije, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2007, 47 s.
 14. Ljubiša Papić, Milorad Pantelić: Pozitivni efekti unapređenja kvaliteta koji doprinose razvoju poslovanja organizacije, CD izdanje, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2008.
 15. Ljubiša Papić: FMECA: Metodologija primene, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2008, 86 s.
 16. Ljubiša Papić: Analiza i revizija (preispitivanje) od strane rukovodstva, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2008, 27 s.
 17. Ljubiša Papić: Korektivne i preventivne mere, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2008, 33 s.
 18. Ljubiša Papić: Planiranje kvaliteta na osnovu potreba korisnika, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2008, 28 s.
 19. Ljubiša Papić: Dokumentovanje sistema menadžmenta kvalitetom, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2008, 39 s.
 20. Ljubiša Papić: Menadžment kvalitetom u procesu nabavke, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2008, 27 s.
 21. Ljubiša Papić: Procesi životnog ciklusa proizvoda, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2008, 15 s.
 22. Ljubiša Papić: Upravljanje neusaglašenim proizvodima, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2008, 8 s.
 23. Ljubiša Papić, Milorad Pantelić: Tehnoekonomski parametri održavanja proizvodnih sistema na površinskim kopovima, CD izdanje, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2008.
 24. Ljubiša Papić: Primena metoda i tehnika za unapređenje sistema kvaliteta i sistema održavanja, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2008,79 s.
 25. Ljubiša Papić: Prelazak na novu verziju međunarodnog standarda ISO 9001: 2008, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2009, 56 s.
 26. Ljubiša Papić: Ekonomična proizvodnja, strukturiranje funkcije kvaliteta i sistem 5S, CD izdanje, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2009.
 27. Ljubiša Papić: Usavršavanje QMS, EMS i OHSAS, CD izdanje, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2009.
 28. Ljubiša Papić, Milorad Pantelić: Tehnološki postupci pri izvođenju specifičnih operacija održavanja na rudarskim mašinama, 12 CD izdanja za 12 ciklusa predavanja, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2009.
 29. Ljubiša Papić, Milorad Pantelić: Metodologija za minimizaciju rizika u procesu održavanja proizvodnih sistema na površinskim kopovima, CD izdanje, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2009.
 30. Ljubiša Papić, Snežana Mladenović: Unapređenje kvaliteta u akreditovanim laboratorijama, Istraživački centar DQM,Prijevor,2010,101 s.
 31. Ljubiša Papić: Održavanje i usavršavanje integrisanog sistema menadžmenta u organizaciji, CD izdanje, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2010.
 32. Ljubiša Papić: Izgradnja sistema kvaliteta po zahtevima standarda ISO 9001:2008, kao osnova za integrisani sistem menadžmenta, CD izdanje, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2010.
 33. Ljubiša Papić: Sedam novih metoda menadžmenta kvalitetom, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2010, 15 s.
 34. Ljubiša Papić: Interne provere integrisanog sistema menadžmenta, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2010, 43 s.
 35. Ljubiša Papić: Interne provere prema standardu SRPS ISO 19011:2003, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2011 , 105 s.
 36. Ljubiša Papić: Analiza vrsta, posledica i kritičnosti otkaza (FMEA/FMECA), Istraživački centar DQM, Prijevor, 2011, 100 s.
 37. Ljubiša Papić: Održavanje kompetentnosti internih proveravača integrisanog sistema menadžmenta, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2011, 43 s.
 38. Ljubiša Papić: Stvaranje efektivnih i sigurnih radnih mesta putem uvođenja sistema 5S, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2011, 19 s.
 39. Ljubiša Papić: Smanjenje gubitaka bez znatnijih ulaganja putem uvođenja sistema 5S, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2011, 54 s.
 40. Ljubiša Papić: Metode održavanja i usavršavanja integrisanog sistema menadžmenta, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2011, 87 s.
 41. Ljubiša Papić, Milorad Pantelić: Održavanje bagerskih jedinica na osnovu pouzdanosti i sigurnsoti, 6 CD izdanja za 6 ciklusa predavanja, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2011.
 42. Ljubiša Papić: Profesionalna sertifikacija personala u Istraživačkom centru DQM, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2012, 12 s.

D. Biblioteka DQM priručnici za pitanja prakse, metoda i sredstava unapređenja kvaliteta "Kuća kvaliteta"

 1. Ljubiša Papić, Aleksandr Grachev: Jednostavno i pristupačno o međunarodnom standardu ISO 9001, Broj 3, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2012, 41 s.

E. Naučne monografije

 1. Ljubiša Papić: Metode povišenja efektivnosti ispitivanja za ocenu pouzdanosti tehnoloških sistema, OMO, Beograd, 1993, 236 s.
 2. Vladimir Zeljković, Ljubiša Papić: Testiranje pouzdanosti, Lola Institut, Beograd, 2001, 248 s.

F.Biblioteka DQM monografije "Kvalitet i pouzdanost u praksi"

 1. Joseph Aronov, Ljubiša Papić, Milorad Pantelić, Zdravko Milovanović: Menadžment kvalitetom u uslovima neodređenosti, Drugo izmenjeno izdanje, Biblioteka DQM Monografije "Kvalitet i pouzdanost u praksi", Monografija broj 1, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2012, 174 s.
 2. Ljubiša Papić, Danijela Nenadić: Strukturiranje funkcije kvaliteta, Biblioteka DQM Monografije "Kvalitet i pouzdanost u praksi", Monografija broj 2, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2006, 186 s.
 3. Ljubiša Papić, Zdravko N. Milovanović: Održavanje i pouzdanost tehničkih sistema, Monografija broj 3, Biblioteka DQM Monografije "Kvalitet i pouzdanost u praksi", Istraživački centar DQM, Prijevor, 2007, 503 s.
 4. Ljubiša Papić, Milovan Šarenac: Upravljanje pouzdanošću sistema u mehatronici, Biblioteka DQM Monografije "Kvalitet i pouzdanost u praksi", Monografija broj 4, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2008, 238 s.
 5. Milorad Pantelić, Ljubiša Papić, Joseph Aronov: Inženjerstvo održavanja i sigurnosti bagerskih jedinica, Biblioteka DQM Monografije "Kvalitet i pouzdanost u praksi", Monografija broj 5, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2011, 289 s.
 6. Ljubiša Papić: Menadžment kvalitetom, Biblioteka DQM Monografije "Kvalitet i pouzdanost u praksi", Monografija broj 6, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2011, 288 s.

Biblioteka DQM monografije "Kvalitet i pouzdanost u praksi" ima za cilj da verifikuje postignute naučne i stručne rezultate u području rada Istraživačkog centra DQM. To se odnosi na rezultate ostvarene u okviru magistarskih teza i doktorskih disertacija koje su urađene i odbranjene pod mentorstvom prof. dr Ljubiše Papića, ali i na druge naučnoistraživačke rezultate, na primer one koji su ostvareni kroz međunarodnu naučnu saradnju Istraživačkog centra DQM. Do sada je izdato šest naslova, a u pripremi su i drugi naslovi, pa se može smatrati da je ova biblioteka monografija - biblioteka sa budućnošću.

Od prve DQM konferencije, koja je održana 1998. godine, do danas postoji stalna praksa izdavanja Zbornika radova koji se uručuju učesnicima i autorima radova prilikom otvaranja konferencije. Poslednjih godina, organizuju se istovremeno dve DQM konferencije i izdaju se - dva Zbornika radova .

Prva Međunarodna DQM letnja škola pouzdanosti (DQMIRSS-2005) održana je u Istraživačkom centru DQM u junu mesecu 2005. godine. Predavanja su obuhvatala sledeće šire teme: inženjerstvo pouzdanosti, inženjerstvo održavanja, inženjerstvo logističke podrške i inženjerstvo sigurnosti. Istraživački centar DQM je za slušaoce pripremio Zbornik radova DQMIRSS-20005, sa teorijskim aspektima i aspektima privrednih primena, koji zadovoljavaju visoke standarde.

Predavači na DQMIRSS-2005 su bili: Lj. Papić (Srbija), J. Aronov (Rusija), A. Carrion i S. San Matias (Španija), A. Verma, A. Srividya i R. Prabhu Gaonkar (Indija).

Materijali uključeni u Zbornik radova DQMIRSS-2005 obuhvataju uža područja: modelovanja kvaliteta i pouzdanosti softvera, upravljanja projektima povišenja pouzdanosti softvera, metoda simulacije Monte-Karlo, preventivnog održavanja i fazi dinamičke pouzdanosti, strukturne pouzdanosti sistema, pouzdanosti sistema sa zavisnim otkazima i koncepcije održavanja na osnovu pouzdanosti.