DQM Resursi

Istraživački centar DQM je organizovan u šest organizacionih celina (odeljenja) i to:

 • Odeljenje 1: Naučna istraživanja,
 • Odeljenje 2: Kontinualno obrazovanje
 • Odeljenje 3: Privredne primene
 • Odeljenje 4: Upravljanje resursima
 • Odeljenje 5: Laboratorija za efektivnost sistema (u osnivanju),
 • Odeljenje 6: Čajna kuhinja.


Detalj iz Odeljenja za naučna istraživanja

Detalj iz Odeljenja za kontinualno obrazovanje

Detalj iz Odeljenja za privredne primene


Detalj iz Odeljenja za upravljanje resursima

Detalj iz Čajne kuhinje

Detalj iz Konferencijske sale

Poslovni kapacitet Istraživačkog centra DQM iskazuje se kroz poslovni prostor, literaturu, tehnološku opremu i to:
 • glavni objekat,
 • laboratorija za efektivnost sistema,
 • čajna kuhinja,
 • konferencijska sala,
 • nekoliko hiljada primeraka stručnih knjiga i časopisa, enciklopedija i rečnika,
 • personalni računari, laptop računari, projektor, grafoskop, slajdprojektor,
 • oprema za fotokopiranje i koričenje i dr.

Istraživački centar DQM (glavni objekat) je sagrađen u periodu od 2001. do 2003. godine na pododičnom imanju akademika prof. dr. Ljubiše Papića u Prijevoru, a prema projektu arhitekte prof. dr Miloša Radovanovića. Objekat je projektovan namenski kao specijalizovana ustanova namnjena za naučna istraživanja, edukaciju i održavanje specijalističke nastave i seminara. Centar u svom sastavu ima sve potrebne prostore i sadržaje potrebne za ovu vrstu delatnosti, organizovane na savremeni način.

U prostornom i arhitektonskom pogledu, centar je uklopljen u prostorni sklop okućnice i ambijent ruralne sredine. Objekat je koncipiran kao savremeno arhitektonsko delo, moderno po sadržaju, organizaciji i primenjenim materijalima, ali i prilagođen arhitektonskoj tradiciji sredine. Građevina ima blag dvovodni krov pokriven crepom, sa betonskim koritima u vidu modernih venaca u koje su smešteni horizontalni oluci. Bočne fasade su čiste sa harmoničnim nizom prozora koji asociraju na javnu namenu. Lučno završeni prozori se uklapaju u lokalnu arhitektonsku tradiciju na jedan savremen način.


Istraživački centar DQM uklopljen u lokalnu arhitektonsku tradiciju

Ulazna fasada je posebno arhitektonski naglašena izbačenom masom u vidu rizalita, ali oblikovanom na jedan moderan način i primenom savremenih materijala, natur betona i stakla. Na sredini ulazne strane objekta se nalaze tri otvora, lučno završena, na sredini dvokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom, a levo i desno po jedan prozor bez parapeta. Gornji - krovni deo ulazne fasade je oblikovan u vidu modernog timpanona - trougaonog zabata, koji objektu daje ozbiljnost i naglašava njegov značaj na jedan savremen način. On je obrađen u vidu zastakljenih elemenata nadsvetla, sa zaštitnim znakom centra postavljenim na kvadratno postolje iznad ulaza. Sam ulaz je natkriven modernom nadstrešnicom od pleksiglasa, lučnog oblika, preko aluminijumskih profila.

Leto u istraživačkom centru DQM u Prijevoru


Zima u istraživačkom centru DQM u Prijevoru


Najveći pomak u razvoju Istraživačkog centra DQM odvijao se od 2001. godine, kada je počelo intenzivno investiranje u nove objekte i tehnološku opremu. U ovom trenutku, 100 % procesa rada u Istraživačkom centru DQM se odvija u sopstvenom savremenom prostoru na lokaciji u Prijevoru. Izuzetak čini samo neposredno izvođenje korporativnih seminara, kada je to za korisnika ekonomičnije sa aspekta troškova, na lokaciji korisnika.

U Istraživačkom centru DQM su stvoreni savremeni uslovi za efektivan rad i unapređenje kompetentnosti personala, povećanje motivacije, povećanje obima posla i zarade, uz sniženje troškova poslovanja. Dobrim rezultatima poslovanja i nastojanjem Istraživačkog centra DQM da, iz godine u godinu, rezultati budu sve bolji (kroz povećanje fizičkog obima posla i smanjenje troškova poslovanja) doprinosi usvojena Politika u oblasti kvaliteta. Kao sredstvo za realizaciju Politike u oblasti kvaliteta u Istraživačkom centru DQM služi Sistem menadžmenta kvalitetom, sertifikovan 2010. godine, saglasno zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001. Istraživački centar DQM je dobitnik Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost Srbije - "Oskar kvaliteta" za 2012. godinu, za oblast: Liderstvo.