Ekonomična proizvodnja (lean production)

Seminar 8

ŠTA JE EKONOMIČNA PROIZVODNJA?

Ekonomična ili štedljiva proizvodnja (Lean Production = Toyota Production System) predstavlja ofanzivni prilaz menadžmentu i menadžmentu kvalitetom, koji garantuje trajnu konkurentnost bez značajnijih ulaganja kapitala. Začetnikom ovog prilaza smatra se kompanija Toyota, koja je zahvaljujući njegovoj primeni zauzela liderske pozicije ne samo u Japanu nego i po čitavom svetu. Sada, Lean Production koriste organizacije u mnogim zemljama i u različitim granama.

CILJ SEMINARA

U program seminara su uključene teme koje će pomoći da se bolje razume šta će doprineti razvoju organizacije i postizanju uspeha u poslu. Cilj seminara je da demonstrira mogućnosti sniženja troškova i povišenja produktivnosti putem postepenog rasta bez povećanja obima proizvodnje, putem boljeg razumevanja šta zaista korisnik želi i putem organizovanja efektivnog radnog mesta.

NAMENA SEMINARA

Seminar je namenjen prvenstveno najvišoj rukovodnoj strukturi organizacije. Seminar će biti koristan rukovodiocima i inženjerima svih nivoa koji rešavaju probleme neprekidnog unapređenja kvaliteta u svim fazama životnog ciklusa proizvoda i usluga.

PROGRAM SEMINARA
  • Uvod,
  • Uravnoteženi sistem pokazatelja efektivnosti organizacije,
  • Perspektiva korisnika,
  • Osnovni principi ekonomične proizvodnje,
  • Filozofija ekonomične proizvodnje osvaja svet,
  • Šta korisnik zaista očekuje od organizacije?
  • Razumevanje zahteva korisnika,
  • Ekonomična proizvodnja i korisnik,
  • Trajni partnerski odnosi sa dobavljačima,
  • Ekonomična proizvodnja i proces prodaje,
PREDAVAČ NA SEMINARU

Predavač na seminaru je prof. dr Ljubiša Papić, direktor i osnivač Istraživačkog centra DQM iz Prijevora, redovni profesor Univerziteta u naučnoj oblasti Industrijsko inženjerstvo (Menadžment kvalitetom, Efektivnost tehničkih sistema, Održavanje tehničkih sistema).

RADNI MATERIJAL ZA UČESNIKE SEMINARA

Svi učesnici seminara sa plaćenom kotizacijom dobiće radni materijal koji se sastoji od publikacija predavanja: "Ekonomična proizvodnja (Lean Production)" i "Ekonomična proizvodnja i promenljivi zahtevi korisnika".

MESTO I VREME ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar se održava u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru ili u organizaciji korisniku usluge obuke i traje od 9.00 do 17.00 časova, sa pauzom za ručak. Seminar traje 2 dana. Prijavljivanje učesnika je u toku. Broj mesta je ograničen na 20.

Preuzmite dokument