Strategija kaizen: Osnova neprekidnog poboljšanja procesa

Seminar 7

ŠTA JE KAIZEN?

Kaizen je neprekidni proces usavršavanja u koji su uključeni svi: najviši rukovodioci, rukovodioci srednjeg nivoa i radnici.

CILJ SEMINARA

Cilj seminara je da slušaocima omogući sticanje znanja koja će im pomoći da planiraju posao na razvoju organizacije i uvođenju procesa Kaizen.

NAMENA SEMINARA

Seminar je namenjen rukovodiocima i stručnjacima organizacija svih privrednih grana uključujući oblas usluga.

PROGRAM SEMINARA
  • Otvaranje seminara i podela radnog materijala,
  • Ekonomična proizvodnja.
  • Prilazi poboljšanjima.
  • Kaizen kao ključni element proizvodnog sistema organizacije.
  • Postavka ciljeva Kaizen.
  • Tri nivoa procesa Kaizen.
  • Pokazatelji rada Kaizen.
  • Formiranje i rad timova Kaizen.
  • Pregled metoda i tehniak kaizen.
  • Diskusija, pitanja, provera stečenog znanja, dodela sertifikata i zatvaranje seminara.
PREDAVAČ NA SEMINARU

Predavač na seminaru je prof. dr Ljubiša Papić, direktor i osnivač Istraživačkog centra DQM iz Prijevora, redovni profesor Univerziteta u naučnoj oblasti Industrijsko inženjerstvo (Menadžment kvalitetom, Efektivnost tehničkih sistema, Održavanje tehničkih sistema).

RADNI MATERIJAL ZA UČESNIKE SEMINARA

Svi učesnici seminara sa plaćenom kotizacijom dobiće radni materijal koji se sastoji od publikacije predavanja pod naslovom "Strategija Kaizen: Osnova neprekidnog poboljšanja procesa".

MESTO I VREME ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar se održava u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru ili u organizaciji korisniku usluge obuke i traje od 9.00 do 17.00 časova, sa pauzom za ručak. Seminar traje 2 dana. Prijavljivanje učesnika je u toku. Broj mesta je ograničen na 20.

Preuzmite dokument