Metode i tehnike održavanja I usavršavanja intergisanog sistema menadžmenta

Seminar 3

CILJ SEMINARA

U program seminara su uključene teme koje govore o metodama unapređenja integrisanog sistema menadžmenta koje mogu biti efektivno sredstvo demonstracije usklađenosti sistema sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008. Cilj seminara je da pomogne u primeni jednostavnih statističkih metoda koje su pristupačne svim kategorijama zaposlenih u organizaciji;

NAMENA SEMINARA

Seminar je namenjen svima koji su odgovorni za izvršavanje svog rada kao i za kvalitetno obavljanje posla drugih zaposlenih u organizaciji. Seminar će biti koristan zaposlenima u sektoru za upravljanje kvalitetom, upravljanje zaštitom životne sredine i upravljanje zaštitom na radu i sigurnosti zaposlenih u organizaciji. Seminar je takođe namenjen rukovodiocima proizvodno-tehničkog sektora, glavnim inženjerima, upravnicima održavanja i drugim zaposlenima.

PROGRAM SEMINARA

Primena metoda i tehnika za održavanje i usavršavanje integrisanog sistema menadžmenta (Deo 1)

Otvaranje seminara, podela radnog materijala i registracija učesnika.

 1. Statističke metode - osnova nove kulture menadžmenta,
 2. Skup prakatičnih metoda namenjenih za masovno korišćenje,
 3. Metoda kontrolni list,
 4. Metoda histogram,
 5. Metoda Ishikawa dijagram uzroci- posledica,
 6. Metoda Pareto dijagram,
 7. Metoda dijagram rasipanja,
 8. Metoda stratifikovanje (raslojavanje) podataka,
 9. Metoda kontrolne karte,
  Provera stečenog znanja.

Primena metoda i tehnika za održavanje i usavršavanje integrisanog sistema menadžmenta (Deo 2)

 1. Sedam novih metoda unapređenja integrisanog sistema menadžmenta,
 2. Metoda Brainstorming za timsko rešavanje problema,
 3. Metoda SWOT analiza,
 4. Metoda Benčmarking,
 5. Metoda Analiza stabla otkaza (FTA),
 6. Metoda Analiza vrsta, posledica i kritičnosti otkaza (FMECA) ,
 7. Ekonomična proizvodnja,
 8. Uređivanje radnog mesta u pet koraka (sistem 5S),
 9. Strukturiranje funkcije kvaliteta (QFD),
  Provera stečenog znanja,
  Diskusija, pitanja, podela sertifikata i zatvaranje seminara. ,
PREDAVAČ NA SEMINARU

Predavač na seminaru je prof. dr Ljubiša Papić, direktor i osnivač Istraživačkog centra DQM iz Prijevora, redovni profesor Univerziteta u naučnoj oblasti Industrijsko inženjerstvo (Menadžment kvalitetom, Efektivnost tehničkih sistema, Održavanje tehničkih sistema).

RADNI MATERIJAL ZA UČESNIKE SEMINARA

Svi učesnici seminara sa plaćenom kotizacijom dobiće radni materijal koji se sastoji od:

 • monografije "Menadžment kvalitetom",
 • publikacije "Metode unapređenja integrisanog sistema menadžmenta - osnova nove kulture menadžmenta (sedam prostih metoda, sedam novih metoda, brainstorming, SWOT, benčmarking, FTA, FMECA)",
 • publikacije "Ekonomična proizvodnja i promenljivi zahtevi korisnika",
MESTO I VREME ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar se održava u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru ili u organizaciji korisniku usluge obuke i traje od 9.00 do 17.00 časova, sa pauzom za ručak. Seminar traje 2 dana. Prijavljivanje učesnika je u toku. Broj mesta je ograničen na 20.

Preuzmite dokument