Kako srpsko preduzeće da izađe na rusko tržište? (stanovište tehničkih barijera u trgovini)

Seminar 11

CILJ SEMINARA

Danas se srpska privreda nalazi u krizi. Jedan od mogućih puteva izlaska iz krize za srpska preduzeća bi mogao biti izlazak na nova tržišta. Jedno od takvih interesantnih i privlačnih tržišta je tržište Carinskog saveza i, naročito, Ruske Federacije. Međutim, da bi se izašlo na tržište Carinskog saveza treba posedovati informacije o onim obaveznim zahtevima prema proizvodima i procedurama ocenjivanja usaglašenosti koje stvaraju barijere u trgovini između Srbije i Ruske Federacije. Ovaj seminar se izvodi radi savladavanja ovih barijera u trgovini između Srbije i Ruske Federacije.

NAMENA SEMINARA

Seminar je prvenstveno namenjen rukovodiocima i stručnjacima preduzeća iz Srbije, koji učestvuju u spoljnotrgovinskoj delatnosti, orijentisanih ka izvozu proizvoda u na tržište Carinskog saveza i, naročito, u Rusku Federaciju.

PROGRAM SEMINARA
  • Otvaranje seminara i podela radnog materijala.
  • Koja dokumenta je uvela Ruska Federacija kao obavezne zahteve prema proizvodima.
  • Pregled tehničkih propisa Carinskog saveza (Ruska Federacija, Belorusija, Kazahstan).
  • Glavne karakteristike procedura ocenjivanja usaglašensoti proizvoda sa obaveznim zahtevom Tehničkih propisa Carinskog saveza.
  • Kako Istraživački centar DQM može pomoći pri izlasku srpskih preduzeća na tržište Ruske Federacije sa aspekta procedura ocenjivanja usaglašenosti proizvoda.
  • Diskusija, pitanja, dodela sertifikata i zatvaranje seminara.
PREDAVAČ NA SEMINARU

Predavač na seminaru je jedan od učesnika u pripremi sistema tehničkog regulisanja Carinskog saveza, doktor tehničkih nauka, profesor Josif Zinovjevič Aronov, ekspert Ruske Federacije za pitanja Sporazuma sa Svetskom trgovinskom organizacijom (World Trade Organization - WTO) za tehničke barijere u trgovini.

RADNI MATERIJAL ZA UČESNIKE SEMINARA

Svi učesnici seminara sa plaćenom kotizacijom dobiće radni materijal koji se sastoji od publikacije predavanja pod naslovom "Kako srpsko preduzeće da izađe na rusko tržište? (stanovište tehničkih barijera u trgovini)".

MESTO I VREME ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar se održava u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru ili u organizaciji korisniku usluge obuke i traje od 9.00 do 17.00 časova, sa pauzom za ručak. Seminar traje 2 dana. Prijavljivanje učesnika je u toku. Broj mesta je ograničen na 20.

Preuzmite dokument