Koncept energetske efikasnosti I međunarodni standard u oblasti energetskog menadžmenta iso 50001

Seminar 10

ŠTA JE MEĐUNARODNI STANDARD ISO 50001?

To je poseban orijentir po kome je moguće oceniti i poboljšati metode upravljanja, koje se već primenjuju, usmerene ka štednji energije.

CILJ SEMINARA

Energetska efikasnost se povećava uglavnom kao rezultat korišćenja novih tehničkih znanja i savremenog iskustva. Zato organizovanje programa obuke predstavlja glavni aspekt procesa ostvarivanja politike u oblasti štednje energije. Ona je potrebna stručnjacima svih kvalifikacija i nivoa.

NAMENA SEMINARA

Seminar je namenjen inženjersko-tehničkom personalu, ekonomistima, arhitektama, rukovodiocima privrednih organizacija, rukovodiocima javno-komunalnih preduzeća i dr.

PROGRAM SEMINARA
  • Otvaranje seminara i podela radnog materijala,
  • Energetska efikasnost kao osnova stabilnog razvoja.
  • Stanje i tendencije razvoja tehnologija štednje energije.
  • Ekološki problemi energetike.
  • Međunarodna standardizacija u oblasti energetske efikasnosti zgrada.
  • Obnovljivi izvori energije (sunčeva energija, energija vetra, energija biomase, geotermalna energija, energija okeana i mora).
  • ISO 50001: Globalni standard u oblasti energetskog menadžmenta.
  • Etape uvođenja sistema ekološkog menadžmenta.
  • Primena međunarodnog standarda ISO 50001 u različitim granama privrede.
  • Diskusija, pitanja, provera stečenog znanja, dodela sertifikata i zatvaranje seminara.
PREDAVAČ NA SEMINARU

Predavač na seminaru je prof. dr Ljubiša Papić, direktor i osnivač Istraživačkog centra DQM iz Prijevora, redovni profesor Univerziteta u naučnoj oblasti Industrijsko inženjerstvo (Menadžment kvalitetom, Efektivnost tehničkih sistema, Održavanje tehničkih sistema).

RADNI MATERIJAL ZA UČESNIKE SEMINARA

Svi učesnici seminara sa plaćenom kotizacijom dobiće radni materijal koji se sastoji od publikacije predavanja pod naslovom "Koncept energetske efikasnosti i međunarodni standard u oblasti energetskog menadžmenta ISO 50001".

MESTO I VREME ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar se održava u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru ili u organizaciji korisniku usluge obuke i traje od 9.00 do 17.00 časova, sa pauzom za ručak. Seminar traje 2 dana. Prijavljivanje učesnika je u toku. Broj mesta je ograničen na 20.

Preuzmite dokument